Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Γαιδουροειδείς ΔΥ

Πληροφορήθηκα ότι:
 
Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρος Καλογιάννης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης, συνυπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των κτιρίων.


Flash back

Σεπτέμβριος 2008, διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τον εν λόγω κανονισμό.
(άσχετο: 4 χρόνια μόνο τους πήρε η λήψη εγκρίσεων και υπογραφών).

Επειδή:
- ασχολούμαι επαγγελματικά με το συγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο
- γνωρίζω από μέσα και από έξω το επίπεδο των παραγόμενων τεχνικών κειμένων από υπηρεσίες του στενότερου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
- έριξα μια γρήγορη ματιά και διαπίστωσα τις πολλαπλές "αδυναμίες" του δημοσιευμένου σχεδίου
- τέλος, με έπιασε το φιλότιμο και η επιθυμία συνεισφοράς σε κάτι χρήσιμο
αποφάσισα συμμετάσχω ενεργά στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας προτάσεις για βελτιώσεις του κειμένου και παρατηρήσεις ουσίας.

Δίνω στην συνέχεια δύο παραδείγματα από το σύνολο των 56 (με italics αποσπάσματα από το σχέδιο):

α) "Γήινη Εκπομπή: Εκπομπή από σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια της γης".

Είχαν γράψει "γήινη" -λες και η γη εκπέμπει- και τους υπέδειξα την αντικατάσταση με τον δόκιμο όρο "επίγεια εκπομπή".

β) "Ο κατασκευαστής παραδίδει στον ιδιοκτήτη τον τεχνικό φάκελο της εγκατάστασης, δελτίο υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης και πιστοποιητικό συμμόρφωσης, καταλληλότητας και εγγύησης που θα συνταχθεί από τον αρμόδιο για θέματα τηλεπικοινωνιών τεχνικό του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1, όπως εκάστοτε ισχύει."

Σχολίασα ως ακολούθως:

Στη γενική περίπτωση το πιστοποιητικό δεν μπορεί να είναι ενιαίο τόσο για τη συμμόρφωση και την καταλληλότητα όσον και την εγγύηση της εγκατάστασης. Και τούτο διότι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και καταλληλότητας μπορεί να εκδοθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτο προς τον κατασκευαστή, με μόνη απαίτηση να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιητών ΕΔΗΕ. Η εγγύηση δίδεται υποχρεωτικά από τον κατασκευαστή και τον εγκαταστάτη. Επομένως, απαιτούνται δύο πιστοποιητικά από δύο διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ώστε να αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν και όχι αλληλέγγυα. Στην ειδική περίπτωση όπου ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάστης διαθέτει τα τυπικά προσόντα για την πιστοποίηση, μπορεί να δοθεί ενιαίο πιστοποιητικό, αλλά αυτό δεν αποτελεί το γενικό κανόνα.

Το εγχείρημα αυτό μου είχε πάρει δύο μέρες πλήρους απασχόλησης.

Επειδή ξέρω τι τεμπελάκοι είναι αυτοί στα υπουργεία, (είχα διατελέσει μόνιμος ΔΥ σε μεγάλο υπουργείο και παραιτήθηκα πριν κλείσω χρόνο, γιατί δεν μπορούσα την "αφασία" που επικρατούσε) τους το υπέβαλα σε δύο φόρμες:
- σε .doc file στο οποίο είχα επιχρωματίσει με διαφορετικά χρώματα τα τμήματα κειμένου που έκρινα ότι έπρεπε είτε να αντικατασταθούν, ή να προστεθούν, ή να διαγραφούν
- σε .xls file στο οποίο αναφερόμουν παράγραφο προς παράγραφο στις ενέργειες που απαιτούντο

Εντύπωση μου έκανε ότι δεν μου έστειλαν ούτε ένα τυπικό e-mail με το οποίο να με ευχαριστούν για την δουλειά που έκανα, η οποία όπως θα διαπιστώσατε, ήταν ουσιαστικά να διορθώνω τις βλακίες των συντακτών, που σίγουρα είχαν πληρωθεί αδρά γι' αυτό.

Ανεπαρκείς και επιπλέον γαιδουροειδείς δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους σήμερα προστατεύει το πολιτικό σύστημα με νύχια και με δόντια από την απόλυση, χαρατσώνοντας προς τούτο εμάς τους υπόλοιπους μη-προνομιούχους.

Προσθήκη:

Όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (παρ.4 ΟΡΙΣΜΟΙ) οι συντάκτες του επιμένουν ότι:
"Γήινη Εκπομπή: Εκπομπή από σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια της γης".

Θα ήθελα να ήξερα ποιόν ορισμό θα έδειναν στον όρο "επίγεια εκπομπή".

Αλλά το έγραψα ήδη και παραπάνω, από τεμπέληδες και αγράμματους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε περίσσεια και τους προσέχουμε για να τους έχουμε, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει στο να εκδιωχθούμε από την Ευρωζώνη και  την ΕΕ.

Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν γυρίσουμε στην Δραχμή, η μεταβολή αυτή θα συνοδευθεί με περιορισμούς στην διακίνηση των κεφαλαίων, πράγμα που αντίκειται σε θεμελιώδη αρχή της Ένωσης και ως εκ τούτου θα ξαναμπούμε στο "ψυγείο" όπως τον καιρό της χούντας.