Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Πολυπολιτισμικές συλλογικότητες


Επίδειξη τεχνικής ανορθοδόξου εμπλοκής εκ του συστάδην με χρήση Αφγανικού μωροβόλου.