Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Επί του κόστους της υποκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου / ΔΕΗ

Στην προηγούμενη μου ανάρτηση αναφέρθηκα στις αρνητικές παρενέργειες για την ελληνική οικονομία της εξίσωσης των τιμών πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης.

Στην παρούσα θέλησα να κάνω, από καθαρή περιέργεια, έναν πρόχειρο υπολογισμό του πόσο επιπλέον θα κοστίζει στην ελληνική οικονομία η κάθε kWh θέρμανσης που θα "φύγει" από το πετρέλαιο θέρμανσης και θα "πάει" στην ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα, στα πιστοποιητικά CO2 που αναφέρθηκα.

Αντιγράφω από εδώ:

".... Οι τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες
χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα εμφανίζουν πολλαπλάσια υψηλότερο
εξωτερικό κόστος επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με βάση 
την προτεινόμενη τιμή των 19 €/tn CO2 σε σχέση με τις ΑΠΕ,
όπως διαπιστώνεται και στο Σχήμα 2 (Τουρκολιάς, 2010).....".

Σύμφωνα λοιπόν με την προηγούμενη πηγή, ο λιγνίτης (λόγω του χαμηλού βαθμού απόδοσης των λιγνιτικών μονάδων) επιβαρύνεται με 17,5 Ευρώ/MWh, το πετρέλαιο (κυρίως στα νησιά με ντιζελογεννήτριες) με 4,3 Ευρώ/MWh και τέλος το φυσικό αέριο με 6,3 Ευρώ/MWh.

Αντιγράφω από εδώ για το 2010:

".... Η κυριό­τε­ρη πηγή καυσίμου είναι ο εγχώριος λιγνί­της μικρής θερμογόνου δύναμης (70 εκατ. τόνοι) που αναμένεται να καλύψει φέτος το 50,5% του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Το πετρέλαιο κυρίως για την κίνηση ηλεκτρο­πα­ραγωγικών εγκα­τα­στά­σεων νησιωτικών συ­στη­μά­των μη συνδεόμενων με την ηπει­ρω­τι­κή χώρα, αναμένεται να συμμετάσχει με ποσοστό 13%. Το φυσικό αέριο προερχόμενο από εισαγωγές από τη Ρωσία και σε μορφή LΝG από την Αλγερία θα καλύψει το 22,5%. Κατά το ίδιο έτος, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα αναμένεται να παράγουν το 4,8%. Τέ­λος η αιολική ενέργεια, τα μικρά υδρο­ηλεκτρικά έργα, η βιομάζα και τα φωτο­βολταϊκά θα συγκεντρώσουν πο­σοστό τάξης 3,6%, ενώ οι εισαγωγές-εξαγωγές θα κληθούν να καλύψουν το υπόλοιπο 5,6%."

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το μέσο κόστος CO2 για κάθε ΜεγαΒατώρα θα είναι 10,8 Ευρώ. Το ισοδύναμο του ενός λίτρου πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή των 10 ΚιλοΒατωρών, θα επιβαρυνθεί με 0,108 Ευρώ.

Πάει δηλαδή το οικονομικό επιτελείο να εισπράξει επιπλέον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από 412-60=352+ΦΠΑ Ευρώ/χιλιόλιτρο και καταλήγει στο να σπρώχνει τους καταναλωτές στην φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια από την οποία ούτε ΕΦΚ εισπράττει, χάνει 10% από την διαφορά ΦΠΑ και θα κληθεί η χώρα να πληρώσει 108 Ευρώ/χιλιόλιτρο για κάθε χιλιόλιτρο θέρμανσης που θα υποκαθίσταται από την φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε την επιπλέον αξία του καυσίμου, είτε αυτό είναι λιγνίτης, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Η όλη πράξη μου θυμίζει κάτι προνήπια που κλαίνε και οδύρονται για να τους πάρουν οι γονείς τους γαριδάκια. Όχι, γιατί τους αρέσουν τα γαριδάκια, αλλά για το παιχνιδάκι που περικλείει η συσκευασία. Ενδίδουν στο τέλος οι γονείς για να δουν τους σπόρους τους να τρώνε ένα-δύο γαριδάκια και να πετάνε τα υπόλοιπα με σκοπό να τους πάρουν νέα συσκευασία με καινούργιο παιχνιδάκι. Το να προσπαθήσεις να εξηγήσεις στο προνήπιο ότι εξοικονομώντας τα χρήματα των γαριδακίων το παιχνίδι που αντ' αυτών μπορεί ν' αγοραστεί από το παιχνιδάδικο θα είναι κατά πολύ καλύτερο απ' αυτά που βρίσκει στα γαριδάκια, είναι πρακτικώς αδύνατο. Η απάντηση του σπόρου συνήθως είναι:

"Θέλω και γαριδάκια και παιχνίδι από το παιχνιδάδικο".

ΥΓ.

Να προσθέσω ακόμη έναν λόγο για τον οποίο η kWh θέρμανσης θα πρέπει να παραμείνει αισθητά φθηνότερη (εκτιμώ κατά τουλάχιστον ένα 20%) από αυτήν της ΔΕΗ.
Είναι αυτό που η πιάτσα αποκαλεί "πίστωση".
Η πληρωμή στο πετρέλαιο θέρμανσης γίνεται προκαταβολικά.
Παραγγέλνεις, πληρώνεις και στην συνέχεια καταναλώνεις.
Με την ΔΕΗ η διαδικασία είναι ανάστροφος:
Καταναλώνεις, λαμβάνεις -κατά μέσο όρο ένα μήνα αργότερα- το λογαριασμό του διμήνου και στη λήξη του -μετά από ένα ακόμη μήνα- πληρώνεις.
Δηλαδή, η ΔΕΗ έναντι του πετρελαίου παρέχει τουλάχιστον 3 μήνες πίστωση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι -επί ίσης δαπάνης- θα προτιμούσαν την δεύτερη μέθοδο.
Αν αυτή είναι και 10-20% φτηνότερη από την πρώτη, αντιλαμβάνεσθε τι πρόκειται να συμβεί...